Top Content

Trong 12 con giáp trong năm đều có những vị phật bản mệnh riêng, giúp bảo vệ, hộ mệnh, đem lại bình an, sức khoẻ, may mắn và thành công.

Phật bản mệnh theo ngày tháng năm sinh, theo ngũ hành, tương sinh được thiên tôn phò trợ cho 12 con giáp: Giáp Tý, Giáp Sửu, Ất Sửu, Ất Mùi, Ất Dậu…

  • Người sinh năm Tý – Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát
  • Người sinh năm Sửu và Dần – Hư Không Tạng Bồ Tát
  • Người sinh năm Mão – Văn Thù Bồ Tát
  • Người sinh năm Thìn và Tỵ – Phổ Hiền Bồ Tát
  • Người sinh năm Ngọ – Đại Thế Chí Bồ Tát
  • Người sinh năm Mùi và Thân – Như Lai Đại Nhật
  • Người sinh năm Dậu – Bất Động Minh Vương
  • Người sinh năm Tuất và Hợi – Phật A Di Đà

Bottom Content