Như Lai Đại Nhật, Phật bản mệnh Ngọc bích tuổi Mùi – Thân chạm tay, vàng 18k

14,500,000

Như Lai Đại Nhật, Phật bản mệnh Ngọc bích tuổi Mùi – Thân chạm tay, vàng 18k

14,500,000

  1. Your Message

  Giới tính

  , ,

  Kiểm định sản phẩm

  Đại Nhật Như Lai, tên tiếng Phạn là

  Vairochana, dịch là Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na. Biểu thị Phật Đà từ bi ban cho chúng sinh sự gia trì vô lượng ánh sáng Phật.

  Giống như mặt trời của dân gian, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hiền ngu, tốt xấu, đối với vạn vật trên mặt đất đều phổ chiếu bình đẳng. Ngài là Bản tôn, đồng thời là Phật căn bản tối thượng được Mật giáo cung phụng. Kinh điển căn bản là Đại Nhật kinh sớ. Cho dù trong Kim cương giới hay Thai tạng giới của Đông Mật hoặc trong Sự bộ, Hành bộ của Tạng Mật, ngài đều có địa vị hiển hách. Trong Tứ bộ Mật tục của Phật giáo Tạng truyền, thuộc về bộ Như Lai trong Hành bộ và Tục bộ.

  Đánh giá

  Chưa có đánh giá nào.

  Hãy là người đầu tiên nhận xét “Như Lai Đại Nhật, Phật bản mệnh Ngọc bích tuổi Mùi – Thân chạm tay, vàng 18k”